Quy tắc Ứng xử

Quy tắc Ứng xử

Sự hình thành Nguyên tắc hành động AEON

Ngày 21 tháng 8 năm 2001, chúng ta ban hành “Cam kết doanh nghiệp” để chỉ dẫn và định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Tập đoàn AEON. Chúng ta đã đổi tên tập đoàn từ “Tập đoàn AEON” sang “AEON” và mỗi thành viên trong các công ty của gia đình AEON đều nỗ lực thúc đẩy đổi mới theo triết lý "Tất cả vì Khách hàng".

Tương lai sẽ mang lại thử thách cho việc khẳng định giá trị của AEON. AEON phải trở thành một “Thương hiệu tin cậy” để tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Và để duy trì sự trung thành của Khách hàng, chúng ta phải luôn đổi mới từng ngày và xây dựng một AEON thời đại mới. Vậy AEON thời đại mới như thế nào? Ví dụ, nếu Khách hàng của chúng ta bị ảnh hưởng bởi một quy định hay luật lệ mà họ thấy không hợp lý, chúng ta sẽ khẳng định vai trò và các giá trị cốt lõi của mình, nỗ lực làm mọi điều trở nên tốt đẹp hơn cho họ. "Tất cả vì Khách hàng" là một nguyên tắc bất biến, kể cả khi chính chúng ta không ngừng đổi mới. Không bao giờ hài lòng với hiện tại, luôn đồng hành cùng Khách hàng, hướng tới việc nâng cao đời sống của Khách hàng chính là truyền thống của AEON, là sứ mệnh của AEON.

Chúng ta ban hành "Nguyên tắc hành động AEON" để làm rõ hơn về AEON thời đại mới. Nguyên tắc hành động truyền tải những triết lý cơ bản của AEON giúp chúng ta hiểu rõ cần làm những gì để mang lại lợi ích cho "Khách hàng trong thời đại mới".

Bắt đầu từ hôm nay, trong mọi khả năng của mình, chúng ta sẽ làm mọi điều để thúc đẩy việc thực hiện Nguyên tắc hành động AEON, chia sẻ cam kết này cùng người AEON và hy vọng sẽ tăng cường mối liên hệ sâu sắc giữa tất cả chúng ta.

Tháng tư, 2003
Công ty Cổ phần AEON
Chủ tịch: Tokiwa Toshiji
Giám đốc: Okada Motoya