Phòng Truyền thông và Đối ngoại

Phòng Truyền thông và Đối ngoại

Bằng việc cung cấp thông tin tại các trang thông tin chính thức của Phòng Truyền Thông AEON Việt Nam, Quý khách đồng ý cho phép AEON Việt Nam sử dụng dữ liệu cá nhân của mình theo Nghị định "Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chính Phủ" có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.
Mọi thắc mắc, Qúy Khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0332179797.
Quý Khách vui lòng tham khảo CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN của AEON Việt Nam: https://corp.aeon.com.vn/chinh-sach-cua-aeon/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan/
Xin chân thành cám ơn.