Đường Dây Nóng Dành Cho Nhà Cung Cấp

Đường Dây Nóng Dành Cho Nhà Cung Cấp

 • Chúng tôi là ai? Chúng tôi là ai?

  Đường Dây Nóng Doanh Nghiệp (Business Hotline) là kênh chính thức tiếp nhận phản ánh từ các Đối Tác Của AEON Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tích cực, cư xử công bằng và tất cả vì sự thịnh vượng chung.

 • Chúng tôi làm gì? Chúng tôi làm gì?

  Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vấn đề có liên quan đến:

  • Hành vi vi phạm pháp luật.
  • Hoạt động kinh doanh không công bằng.
  • Hành vi gây ảnh hưởng đến sự an toàn và an tâm của khách hàng.
 • Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

  Email: businesshotline@aeon.com.vn

  Tất cả trường hợp gửi đến Đường Dây Nóng Doanh Nghiệp được AEON Việt Nam đảm bảo tiếp nhận và phản hồi kết quả.