Tiêu Chuẩn chất lượng chung

Tiêu Chuẩn chất lượng chung

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHUNG
ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP CỦA AEON VIỆT NAM

Với định hướng khách hàng là trên hết, AEON Việt Nam luôn mong muốn mang an tâm đến cho khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng ổn định. Chính vì vậy, chúng tôi ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực tốt trong việc quản lý chất lượng sản phẩm. Theo đó, để trở thành Nhà cung cấp của AEON Việt Nam, Nhà cung cấp phải đáp ứng đầy đủ 6 yêu cầu cơ bản như sau:

 • Không có điều tiếng về chất lượng sản phẩm

  Nhà cung cấp không có bất cứ điều tiếng nào về chất lượng đối với các sản phẩm cung cấp cho AEON Việt Nam; hoặc điều tiếng đó đã giải quyết xong tại thời điểm muốn hợp tác với AEON Việt Nam.

 • Có đầy đủ giấy phép, chứng nhận theo quy định Việt Nam

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
  • Giấy chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).
  • Hồ sơ công bố/tự công bố chất lượng sản phẩm (đối với sản phẩm có yêu cầu theo luật định).
 • Điều kiện vận chuyển, thùng chứa sản phẩm phù hợp với yêu cầu sản phẩm

  Nhà cung cấp phải đáp ứng được yêu cầu về phương tiện vận chuyển và/hoặc thùng chứa sản phẩm, đảm bảo phù hợp với yêu cầu sản phẩm, đồng thời phải có đầy đủ tài liệu/hồ sơ chứng minh tính phù hợp (hồ sơ kiểm soát quá trình vận chuyển, hồ sơ tự công bố & kết quả kiểm nghiệm bao bì/dụng cụ tiếp xúc trực tiếp có nguy cơ thôi nhiễm vào sản phẩm).

 • Tuân thủ quy định Việt Nam về nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn

  • Nhà cung cấp phải tuân thủ quy định Việt Nam về nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn từ đất, nước và môi trường sản xuất, bao gồm việc nhận diện mối nguy ô nhiễm ở từng công đoạn từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, đến sản phẩm đầu ra; và có hồ sơ kiểm soát phù hợp.
  • Nhà cung cấp phải cung cấp bằng chứng cho thấy các sản phẩm dự định cung cấp cho AEON Việt Nam là an toàn (hàm lượng kim loại nặng, vi sinh vật, độc tố vi nấm… phù hợp quy định Việt Nam hiện hành).
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

  • Nhà cung cấp phải có hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo sản phẩm cung cấp cho AEON Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra.
  • Bộ hồ sơ truy xuất đầy đủ bao gồm (nhưng không giới hạn): các hồ sơ, bằng chứng để nhận diện nguồn gốc xuất xứ của lô nguyên liệu, nhật ký sản xuất; hồ sơ kiểm soát chất lượng các công đoạn sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm; hồ sơ kiểm soát quá trình xuất bán/ phân phối hàng hóa đến khách hàng.
  • Các hồ sơ cung cấp cần đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các công đoạn với nhau theo nguyên tắc “một bước trước – một bước sau” và đáp ứng cân bằng khối.
 • Tuân thủ quy định Việt Nam về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc kháng sinh, phụ gia thực phẩm

  Nhà cung cấp phải tuân thủ chặt chẽ quy định Việt Nam khi sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thuốc kháng sinh, phụ gia thực phẩm…; đảm bảo sử dụng đúng loại, đúng đối tượng, đúng hàm lượng, đáp ứng thời gian cách ly (nếu có)…; và cung cấp bằng chứng cho thấy các sản phẩm dự định cung cấp cho AEON Việt Nam đáp ứng các yêu cầu trên.