Cam kết về quy tắc đạo đức kinh doanh

Cam kết về quy tắc đạo đức kinh doanh

CAM KẾT VỀ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

NHÀ CUNG CẤP CAM KẾT sẽ tuân thủ và đảm bảo tất cả các nhân viên của mình sẽ tuân thủ cam kết về quy tắc đạo đức kinh doanh này (Sau đây gọi tắt là “Cam kết”) theo các điều kiện và điều khoản như sau:

"Công Ty" là Công Ty TNHH AEON Việt Nam như được nêu trên, bao gồm tất cả nhân viên và người quản lý của Công Ty.

"Ban Giám đốc Công Ty" là Giám đốc cấp cao của mỗi bộ phận và/ hoặc Tổng giám đốc của Công Ty, tùy từng trường hợp.

"Đối tác của Công Ty" là bất kỳ nhà cung cấp, người đi thuê, đối tác và các chủ thể khác, tùy từng trường hợp, có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.

"Nhà Cung Cấp" là Nhà Cung Cấp như được nêu trên, bao gồm tất cả nhân viên và người quản lý của Nhà Cung Cấp.

"Đối tác của Nhà Cung Cấp" là bất kỳ nhà sản xuất, nhà cung cấp, đối tác và các chủ thể khác, tùy từng trường hợp, có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nhà Cung Cấp.

"Lợi ích hoặc Lợi thế" bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khoản tiền, tiền lì xì, quà cáp, tặng vật, phần thưởng, tiền thưởng, hoa hồng, hàng hóa, cơ hội thưởng thức, cơ hội giải trí, sự ủng hộ, sự giúp đỡ, các cơ hội và bất kỳ lợi ích hữu hình hay vô hình nào khác.

"Sự kiện" bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: các dịp lễ hội truyền thống, lễ cưới, tiệc tân gia, tiệc mừng sinh nhật, sự kiện thăng chức và các sự kiện khác.

"Người liên quan" của một bên (cá nhân hoặc tổ chức) là bất kỳ người nào có quan hệ với bên đó dưới bất kỳ hình thức nào, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù đó là quan hệ sở hữu, quản lý, thuê mướn hoặc quan hệ họ hàng.

 1. Cấm đưa hối lộ (bao gồm bất kỳ lợi ích hoặc lợi thế nào khác)
  • Bất kỳ cơ hội thưởng thức và cơ hội giải trí nào, bao gồm nhưng không giới hạn: các bữa ăn, các buổi hòa nhạc, vé xem phim và các hình thức biểu diễn khác, cơ hội chơi bất kỳ môn thể thao nào (ví dụ: gôn, quần vợt và các môn thể thao khác); ngoại trừ trường hợp việc thưởng thức và giải trí nêu trên được thực hiện vì mục đích hợp pháp đã được Ban quản lý Công Ty và Nhà Cung Cấp chấp thuận.
  • Bất kỳ cơ hội tham gia bất kỳ hội nghị, triển lãm hoặc các chuyến đi công tác trong hoặc ngoài nước được tổ chức bởi Nhà Cung Cấp, bất kỳ Người liên quan nào của Nhà Cung Cấp và/ hoặc của Đối tác của Nhà Cung Cấp, bao gồm nhưng không giới hạn tiền vé máy bay, chi phí khách sạn và bất kỳ chi phí nào khác.
  • Bất kỳ cơ hội thuyết trình, tham dự hội thảo mà được tổ chức hoặc tài trợ bởi Nhà Cung Cấp, bất kỳ Người liên quan nào của Nhà Cung Cấp và/ hoặc của Đối tác của Nhà Cung Cấp. Ngay cả khi các sự kiện này đã được các bên chấp thuận, thì Nhà Cung Cấp, bất kỳ Người liên quan nào của Nhà Cung Cấp và/ hoặc của Đối tác của Nhà Cung Cấp cũng không được đưa bất kỳ Lợi ích hoặc Lợi thế nào cho Công Ty, bất kỳ Người liên quan nào của Công Ty và/ hoặc của Đối tác của Công Ty vì đã tham gia các sự kiện này.
  • Bất kỳ cơ hội sử dụng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào của Nhà Cung Cấp, bất kỳ Người liên quan nào của Nhà Cung Cấp và/ hoặc của Đối tác của Nhà Cung Cấp trừ khi vì các mục đích đã được Ban quản lý của Công Ty và Nhà Cung Cấp chấp thuận.
 2. Cấm nhận hối lộ

  Nhà Cung Cấp sẽ không yêu cầu, đồng ý nhận hoặc nhận bất kỳ Lợi ích hoặc Lợi thế nào từ Công Ty, bất kỳ Người liên quan nào của Công Ty và/ hoặc của Đối tác của Công Ty dưới bất kỳ hình thức nào (dù trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ bên thứ ba nào), vì bất kỳ lý do nào và nhân bất kỳ Sự kiện nào, trừ khi đã nhận được văn bản chấp thuận của Ban quản lý Công Ty.

 3. Cấm các hành động liên quan đến hối lộ

  Nhà Cung Cấp sẽ không nhân danh chính mình và/ hoặc Công Ty, tham gia vào bất kỳ hành vi tham nhũng, tống tiền, hối lộ, gian lận, khai man, giả mạo, giao dịch nội gián và bất kỳ hoạt động phi pháp nào khác dù trực tiếp và/hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. Nghĩa vụ báo cáo hành vi hối lộ

  Trong mọi trường hợp, nếu Nhà Cung Cấp biết được hoặc phát hiện bất kỳ nhân viên nào của Công Ty yêu cầu, đồng ý nhận hoặc nhận bất kỳ Lợi ích hoặc Lợi thế nào từ Nhà Cung Cấp, bất kỳ Người liên quan nào của Nhà Cung Cấp và/ hoặc của Đối tác của Nhà Cung Cấp dưới bất kỳ hình thức nào (dù trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ bên thứ ba nào), vì bất kỳ lý do nào và nhân bất kỳ Sự kiện nào, thì Nhà Cung Cấp phải nhanh chóng thông báo cho Ban quản lý Công Ty; Nhà Cung Cấp tuân thủ quy định này sẽ không loại trừ trách nhiệm của Nhà Cung Cấp vì đã vi phạm các quy định của Cam kết này.

 5. Nghĩa vụ báo cáo về người liên quan

  Trong mọi trường hợp, nếu Nhà Cung Cấp biết được hoặc phát hiện bất kỳ nhân viên nào của Công Ty và/ hoặc bất kỳ Người liên quan nào của nhân viên đó có bất kỳ quyền lợi sở hữu, quản lý, thuê mướn nào đối với Nhà Cung Cấp, thì Nhà Cung Cấp phải nhanh chóng thông báo cho Ban quản lý Công Ty để Ban quản lý Công Ty quyết định việc có cho phép nhân viên đó được tham gia vào hoạt động kinh doanh giữa Công Ty và Nhà Cung Cấp hay không. Nhà Cung Cấp tuân thủ quy định này sẽ không loại trừ trách nhiệm của Nhà Cung Cấp vì đã vi phạm các quy định của Cam kết này.

Nhà cung cấp sẽ không thực hiện, cùng thực hiện, hoặc lôi kéo bất kỳ nhân viên nào của AEON thực hiện các hành vi sau:

 • Lôi kéo nhân viên AEON thực hiện hành vi không đúng chức năng, nhiệm vụ và/hoặc đưa cho nhân viên đó bất kỳ lợi ích nào để thực hiện hành vi sai trái đó.
 • Trực tiếp bán bất kỳ sản phẩm, hàng hóa nào cho bất kỳ nhân viên nào của AEON và/hoặc bất kỳ người liên quan nào của nhân viên đó cho mục đích tiêu dùng, kinh doanh, thương mại của cá nhân đó mà không vì lợi ích AEON.
 • Thảo luận với bất kỳ nhân viên nào của AEON hoặc bất kỳ người nào không thuộc AEON về bất kỳ thông tin bí mật và chia sẻ thông tin bí mật của AEON mà chưa được công bố rộng rãi (danh sách khách hàng & đối tác kinh doanh, chính sách giá, báo cáo tài chính, quyền tác giả….).
 • Tham gia đánh bạc, đánh bài hoặc hành vi tương tự với nhân viên AEON.
 • Các hành vi bị cấm khác theo quy định của luật hiện hành.

Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh (quy định về lao động, giá, môi trường, cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ…).

AEON có quyền:

 • Chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt/bồi thường nào.
 • Áp dụng các biện pháp chế tài khác như đã quy định trong Hợp đồng/thỏa thuận.
 • Yêu cầu Nhà cung cấp bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất phát sinh do vi phạm.

Trường hợp Nhà Cung Cấp, nhân viên Nhà Cung Cấp hoặc bất kỳ người liên quan nào có cơ sở cho rằng nhân viên của AEON Việt Nam có những hành vi chưa phù hợp gây trở ngại đến sự hợp tác kinh doanh của Nhà Cung Cấp và Công Ty, Nhà Cung Cấp sẽ liên hệ với Công ty qua hộp thư sau: businesshotline@aeon.com.vn. Công ty sẽ tìm hiểu và hỗ trợ Nhà Cung Cấp giải quyết những khó khăn này.