Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý Nhà cung cấp

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

Giữ vững triết lý “Tất cả vì Khách hàng”, tại AEON Việt Nam, chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến cho Khách hàng sự an tâm và tin cậy trong cuộc sống hàng ngày, thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt với giá cả hợp lý.

Với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của Khách hàng, chúng tôi ban hành bộ “Tiêu chuẩn Chất lượng” để lựa chọn Nhà cung cấp và tài liệu “Hướng dẫn Quy trình Chào hàng” để đảm bảo sản phẩm vào AEON Việt Nam phải được kiểm duyệt nghiêm ngặt, nhằm tuân thủ quy định Việt Nam.

Với Nhà cung cấp, chúng tôi xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và công bằng với tất cả các Đối tác vì sự thịnh vượng chung của cả hai bên. Bằng việc xây dựng bộ “Cam kết Quy tắc Đạo đức Kinh doanh” rõ ràng, chúng tôi hy vọng bộ Quy tắc này sẽ giúp các đối tác có thể hiểu và tuân thủ khi làm việc với AEON Việt Nam.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam còn tổ chức một số hoạt động nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng Nhà cung cấp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đưa hàng vào hệ thống phân phối dễ dàng hơn.